161121.HRCT.omslag.sve

(ebok) HRCT – Diagnostik och sjukdomsöversikt (2016)

25.00

Product Description

Denna bok presenterar en introduktion i HRCT-diagnostik. Boken utgår från en överskådlig algoritm (flödesschema) vilken kan användas som ett verktyg vid diagnostik av lungsjukdomar. I algoritmen ingår alla mönster som används för att beskriva fynd vid HRCT samt differentialdiagnoser som kan vara aktuella. I boken ges också en sjukdomsöversikt där typiska HRCT-fynd beskrivs och illustreras med många bildexempel. I denna andra upplaga har framför allt kapitlet om idiopatiska interstitiella pneumonier reviderats, och bildregistret har ändrats till ett sjukdomsregister, i övrigt föreligger endast mindre ändringar.

Medicinsk lärobok, andra upplagan, 111 sidor.
ISBN 978-91-990383-2-3, Trombone, november 2016.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “(ebok) HRCT – Diagnostik och sjukdomsöversikt (2016)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *