(ebook) HRCT – Diagnostik och sjukdomsöversikt (2019)

25.00

Category:

Description

Denna bok presenterar en introduktion i HRCT-diagnostik. Boken utgår från en överskådlig algoritm (flödesschema) vilken kan användas som ett verktyg vid diagnostik av lungsjukdomar. I algoritmen ingår alla mönster som används för att beskriva fynd vid HRCT samt differentialdiagnoser som kan vara aktuella. I boken ges också en sjukdomsöversikt där typiska HRCT-fynd beskrivs och illustreras med många bildexempel. I denna tredje upplaga har framför allt kapitlet om idiopatiska interstitiella pneumonier reviderats inklusive nya internationella diagnostiska kriterier för UIP, i övrigt föreligger endast mindre ändringar.

Medicinsk lärobok, tredje upplagan, 111 sidor, danskt band.
ISBN 978-91-88125-14-9, Trombone, februari 2019

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “(ebook) HRCT – Diagnostik och sjukdomsöversikt (2019)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *